V hledáčku fotografa

V hledáčku fotografa
Within the Frame: The Journey of Photographic Vision

Dnes nebudu psát přímo o fotografiích, ale o jedné z cest k fotografii. O cestě, kterou představuje kanadský fotograf David duChemin na svých kurzech a ve svých knihách. Tentokrát píšu o jeho první knize, Within the Frame: The Journey of Photographic Vision, která už vyšla i česky, ale já ji už dřív získal v angličtině v průběhu Davidova workshopu proběhlém pod hlavičkou Creative Live. O to jsem ostatně už v minulosti něco málo napsal.

Jak se snažím naznačit v úvodu, jedná se o knihu ukazující cestu k fotografiím, fotografiím s příběhem, a jejím cílem je spíše ponoukat čtenáře, aby se ptal proč a co fotí, než aby řesil, čím fotí. Jisté množství technických záležitostí je zde také zmíněno, ale pouze v ohledu na jejich použití při vyprávění příběhu a jeho vizuálním podání. David je nejen výborným učitelem, ale i zkušeným vypravěčem, a svojí knihou inspiruje k  pozvednutí fotoaparátu a zaznamenávání kolem se odvíjejících příběhů. Kdybych ji nečetl v dopravních prostředcích, zcela jistě bych několikrát odložil a jí inspirován vyrazil fotit.

Občas kniha působí až natolik naplněna informacemi, že není možné nic k tématu doplnit. Ale protože jsem předtím četl jeho druhou knihu VisionMongers: Making a Life and a Living in Photography, vím, že existuje ještě spouta dalších věcí, které se do této knihy nevešly a jsou pro téma přínosné.

Knihou se na podprahové rovině nese jeho heslo „technika je dobrá, vize je lepší.“ David se nesnaží vysvětlovat jak používat techniku, nebo proč fungují skladebné postupy, ale pokouší se navést čtenáře k tomu, aby tyto prostředky využil k převedení svých představ do fotografií. Jinýmy slovy, vysvětluje fotografovi, jak má s pomocí techniky a obecně známých principů vytvořit neobyčejné fotografie komnikující s divákem.

Celá kniha je proložena Davidovými fotografiemi, na kterých je vidět, že už zcestoval nemalou část světa a všude dokázal pořídit podmanivé fotografie, které používá k doplnění výkladu. Všechny fotografie zobrazující jedince z různých zemí a etnik ukazují jeho úctu k člověku bez ohledu na jeho situaci. Tomu také odpovídá velké množství úsilí, které vkládá do svých fotografií pro různé humanitární organizace.

David napsal tuto knihu jako svoji prvotinu v roce 2009. O rok později navazuje knihou VisionMongers: Making a Life and a Living in Photography a v součanosti je v předprodeji Photographically Speaking: A Deeper Look at Creating Better Images, která vyjde v září tohoto roku. Krom toho napsal několik kratších ebooků publikovaných v rámci projektu Craft&Vision a také knihu Vision & Voice: Refining Your Vision in Adobe Photoshop Lightroom, která se zaobírá zpracováním fotografií v aplikaci Adobe Lightroom.