Odraz 2012

Odraz 2012

Na přelomu března a dubna proběhla v Blansku u Brna putovní larpová konference Odraz, tentokráte s podtitulem „Odraž se, dokud můžeš“, a to pod taktovkou sdružení Moravian LARP.

Celou akcí procházela linie apokalyptická zpráv z NASA a různých světových médií, mluvících o konci světa (Mayové se o pár měsíců spletli). Překvapivě však nikdo nepanikařil, ani žádné orgie nepropukly, naopak navzdory blížícímu se konci světa probíhaly přednášky. Snad jediným pokusem o vyvolání orgií bylo taneční vystoupení skupiny Abanico, které se sice dle reakcí publiku velmi líbilo, ale nějak se minulo účinkem.

Letošní Odraz byl zaměřen na PR, internet a larpovou komunitu a většina přednášek se těmto tématům opravdu věnovala. Což ovšem také znamenalo, že program nebyl pro většinu hráčů nijak zajímavý a celá událost byla výrazně zaměřena na organizátory. Ani ti však nedorazili ve velkém počtu a akce nízkou účastí docela trpěla.

Vím, že s propagací larpů v našich končinách docela zápasíme, to bylo vidět i na propagaci Odrazu samotného. Sám za sebe mohu říci, že příliš úzce zaměřený program, navíc na toto téma, mě spíše od účasti odrazoval – nebýt požádán, abych Odraz fotograficky zdokumentoval, nejspíš bych ani nepřijel.

Nemůžu ale Odraz jen pomlouvat, musím pochválit organizaci, a to jak za celkovou plynulost akce, tak za přednášející z vnějšku, které sehnali (a u kterých bylo poznat, že mluví o tom, co je živí). Také bych měl pochválit letošní sborník, byť jsem byl zprvu celkem zmaten jeho částečnou bilingválností – články mají českou a anglickou anotaci a stať o autorovi, a samotný příspěvek je pak jen česky nebo anglicky podle toho, jak jej autor napsal.

Pokud bych měl celou akci zhodnotit, tak to nebylo špatné, ale další ročník by si zasloužil koncepční změnu. Tématicky se více otevřít a zaujmout tak širší spektrum návštěvníků.

Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]Odraz 2.12 [convention]